Lise Pettersen :)


Telefon: 48118178
Epost: lise@phoenixklinikken

M. Sc i interdisiplinær helseforskning, Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, institutt for helse og samfunn (2016-2018)

Årsenhet i ernæring i helse, Høyskolen Kristiania, nettstudier (2013-2014)

B. Sc i akupunktur, Høyskolen Kristiania, avdeling for akupunktur (2010-2013)

Lise er en allsidig behandler med stor interesse innenfor forskning. Hun holder for tiden på med en masterstudie ved Universitetet i Oslo, i interdisiplinær helseforskning.

Et av hennes store interessefelt er fordøyelsesproblematikk. Bacheloroppgaven hennes omhandlet forskning på akupunkturbehandling av irritabel tarm syndrom (IBS) og hun har en årsenhet i ernæring og helse. Dette gjør at hun har god kompetanse innen behandlingen av IBS, og kan komme med kostholdsveiledning samt støttende akupunkturbehandling.

Hun legger vekt på at behandlingen skal være forankret i tradisjonell kinesisk medisin, og i nyere validert forskning. Hun har mye erfaring i behandlingen av øvre luftveisinfeksjoner (akutte og kroniske (gjentakende), muskel- og skjelettplager, allergi, kvinneplager (spesielt endometriose), hodepine, migrene og søvnproblemer.